De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom het thema interventies en duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers (zoals: duurzame inzetbaarheid oudere werknemers en interventies, kosten-baten analyse interventies, beleidsadvies en duurzame inzetbaarheid et cetera).

De kennispartners en de projectorganisatie van het NKDI zullen samen komen tot de gewenste thema’s van de bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten, georganiseerd door het NKDI, zullen verschillende relevante sprekers (interactieve) presentaties geven en is er veel ruimte voor netwerken.

Ons volgende congres zal plaatsvinden op 2 oktober 2014 aan de HAN te Nijmegen (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Het congres is ten behoeve van de installatie van
Lector Annet de Lange Annet de Lange

titel van het congres: “van Denken naar Doen”

Meer informatie hierover vindt u onder de desbetreffende link.

http://www.han.nl/start/corporate/nieuws/agenda/_items/congres-van-denken-naar-d/

http://www.han.nl/start/corporate/nieuws/agenda/_items/congres-van-denken-naar-d/~aanmelden/

Share this article