• NEDERLANDS KENNISNETWERK DUURZAME INZETBAARHEID

    Met kennis uit onderzoek en praktijk wil het NKDI kennisuitwisseling stimuleren.

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) beoogt met kennis uit onderzoek en praktijk kennisuitwisseling te stimuleren over het thema duurzame inzetbaarheid en gericht beleidsadvies te leveren aan overheid, werkgevers en werknemers om zo maatschappelijk draagvlak voor duurzame inzetbaarheid van alle werkenden te creëren. Het NKDI is gehuisvest bij het Lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (onder regie van Prof. dr. Annet de Lange). Voor contactgegevens.

Kennisdeling

Met de kennis uit onderzoek en praktijk wil het NKDI gericht beleidsadvies leveren aan overheid, werknemers en werkgevers om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. Daarnaast wil het nieuwe maatregelen en/of interventies ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden over de levensloop te bevorderen.

Congressen

Het NKDI maakt effectieve kennisuitwisseling tussen belangrijke kennispartners mogelijk, via het organiseren van congressen, masterclasses (in samenwerking met partners) en het realiseren van relevante publicaties. Klik op ‘congressen’ voor meer informatie en zie kennisbank voor publicaties.

Samenwerking

Het doel van het kennisnetwerk is professionals en vertegenwoordigers vanuit de overheid, vakbond, bedrijfsleven, wetenschap en instituten met elkaar in contact te brengen om zo effectieve kennisuitwisseling over het thema duurzame inzetbaarheid van werkenden mogelijk te maken.

online-aanmelden-congres

Aankomende congressen/ evenementen:

Voorlopig zijn er geen activiteiten

Laatste Nieuws

NKDI reviews

Dr. Annet de Lange

We maken een mooie reis met elkaar en hebben met het NKDI de succesformule met elkaar te pakken. Bij onze congressen telt ieders inbreng. Er zijn niet een paar mensen die zenden en anderen die luisteren. Hier vullen wetenschap en praktijk elkaar aan en dat leidt tot prachtige resultaten.

Dr. Annet de LangeProfessor of Human Resource Management, Hogeschool Arnhem en NijmegenLectoraat HRM
Prof. Dr. Beate van der Heijden

Onderdeel mogen uitmaken van zo’n rijk netwerk draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de leden. Naast het delen van kennis en het bouwen van bruggen tussen wetenschap en praktijk, stelt het netwerk ons ook in staat om expertise te delen op het terrein van het bewaken van de balans tussen werk en prive-leven. Bovendien is al meerdere malen gebleken dat de sociale ondersteuning die de leden elkaar bieden soms daadwerkelijk het verschil kunnen maken tussen disbalans en het bewaken van de vitaliteit.

Prof. Dr. Beate van der Heijden Professor of Strategic HRM, Radboud University
Mr. Sandra Kruijt

Het NKDI slaat de brug tussen wetenschap en praktijk en verbindt organisaties en bedrijven rond Duurzame Inzetbaarheid.
De verbindende kracht is groot van dit prachtige netwerk opgezet door Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beate van der Heijden, dat expertise, integriteit en persoonlijke betrokkenheid uitstraalt.

Mr. Sandra KruijtConsultant Strategic HRM, Priorities