Menselijke toegevoegde waarde in het arbeidsproces?