Heeft u interesse in onderzoek naar duurzame inzetbaarheid?
Maak kennis met het lectoraat HRM en haar onderzoekers.

Zie in rapporten voorbeeldstudies (onder het kopje ‘kennisbank’)
en/of neem contact op met annet.delange@han.nl


prof. dr Annet de Lange
Lector
Annet de Lange is lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Bijzonder Hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Verder heeft zij de eretitel van visiting professor toegekend gekregen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen. Haar expertise spitst zich toe op transitiemanagement naar langer en breder doorwerken in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Sarah Detaille
Associate lector
Sarah Detaille is associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs bij het Lectoraat Human Resource Management. Ze is gepromoveerd aan de UvA en heeft een master op het gebied van Sociale Zekerheid en Beleid. Tevens heeft zij een 3-jarig postdoctoraal programma afgerond op het gebied van Work Disability Prevention CIHR Strategic Training Program aan de Dalla Lana school of Public Health, Toronto.

Samuel van Neure
Door technologische innovaties (robotisering, automatisering, AI), globalisering, en flexibilisering verandert de inhoud en aard van ons werk continu. Aan de andere kant veranderen door demografische ontwikkelingen en diversiteit de talenten en behoeften van mensen met betrekking tot werk. Hoe breng je mens en arbeid in balans? En welke (HRM) instrumenten op micro (individu), meso (team en organisatie) en macro (arbeidsmarkt) niveau kunnen daarbij ingezet worden. Dit zijn de vraagstukken waar ik mij in mijn onderzoek mee bezig houdt.

Godelieve Hofstee (promovendus)
Het promotieonderzoek van Godelieve Hofstee richt zich op de verbetering van telefonische dienstverlening aan boze klanten. Hierbij probeert zij te achterhalen in hoeverre medewerkers moeite hebben interpersoonlijke emotieregulatie strategieën (bijvoorbeeld het onderdrukken van negatieve en het ‘faken’ van positieve expressies) die in dit soort situaties noodzakelijk zijn, te combineren met de taakuitvoering. Bovendien bekijkt ze op welke manier tijdsdruk en taakcomplexiteit deze wisselwerking in ongunstige zin beïnvloeden. Tenslotte onderzoekt ze welke rol de capaciteit van het werkgeheugen en de ‘executive control’ vaardigheden van de medewerker (o.a. impulsbeheersing, snel kunnen switchen van taak, aandacht, e.d.) hierbij spelen, en in hoeverre het zin heeft ze hierin te trainen.

Het onderzoek zal voor een deel in de praktijk plaatsvinden aan de hand van metingen met betrekking tot individuele kenmerken van medewerkers en hun taakuitvoering gedurende calls (correlationeel). In een ander deel van het project worden callcenter simulaties gebruikt om de hypotheses te testen (experimenteel).

Godelieve Hofstee promoveert op wetenschappelijke artikelen. Haar vaste begeleiders zijn VU-hoogleraar Industrial Psychology Paul Jansen (promotor), HAN-lector HRM Annet de Lange (co-promotor) en HAN-docent Marie-Elise van der Ziel (dagelijks begeleider).

Hylco Nijp
Hylco is sinds december 2015 verbonden aan het lectoraat. In het verlengde van zijn promotieonderzoek over motivatie, flexibele werktijden en ‘het nieuwe werken’ houdt hij zich nu bezig met inzet van gezonde en effectieve werkritmes en ‘slimmer werken’. Werk kan een persoon veel goeds brengen, maar in andere gevallen kan het voor iemand voelen als een belemmering in het leven. Wat maakt nu het verschil tussen vrolijk en vermoeiend werk? En hoe kunnen we door moderne en innovatieve (slimme) benadering van tijd, planning en werkomgeving, alsook de persoonlijke motivatie, zorgen dat het verrichten van werk zo positief mogelijk bijdraagt aan zowel de organisatie als de werkende persoon?

Eghe Osagie
Dr. Eghe Osagie: is docent en onderzoeker HRM aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Zij doceert (Master en Bachelor niveau) en doet onderzoek naar thema’s als HR analytics, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast verzorgt ze op deze thema’s advies, workshops en in-company trainingen.

Karen Pak
Karen Pak, werkzaam sinds februari 2016 bij het Lectoraat Human Resource Management, werkt momenteel als promovenda aan haar onderzoek over de relaties tussen Human Resource Management en duurzame inzetbaarheid. Welke Human Resource praktijken kunnen bedrijven inzetten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten afhankelijk van de context waarin ze opereren?

Mirthe Pijnappels
Mirthe is begonnen bij het lectoraat HRM in februari 2018. Binnen het lectoraat geeft ze ondersteuning bij verschillende onderzoeken. Ze is op dit moment nog student Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met interesse in het werkveld Arbeid- en Organisatiepsychologie. Bij het lectoraat kan ze haar kennis tot nu toe toepassen in de praktijk en daarmee werkervaring opbouwen.

Mathijs Timmermans
Mathijs is sinds begin 2016 werkzaam als docent-onderzoeker voor het lectoraat Human Resource Management. Binnen het lectoraat houd hij zich voornamelijk bezig met kennisvaloratie, dat wil zeggen een (digitale) ontmoetingsplaats om kennis te delen op een eenvoudige manier. Een goed voorbeeld hiervan is de website van het Nederlands Kennisnetwerk voor Duurzame Inzetbaarheid (NKDI). Mathijs vindt het erg belangrijk dat de onderzoeksresultaten, die voortkomen uit de onderzoeken binnen het lectoraat, direct teruggegeven kunnen worden aan het onderwijs. Naast zijn werkzaamheden bij het lectoraat is Mathijs ook werkzaam bij de opleiding Human Resource Management binnen de gebieden ‘Bedrijfskunde’ en ‘Informatie management’. In de toekomst wil hij zich graag richten op (Human Resource) analytics voor zowel de opleiding als het lectoraat.

Jorcho van Vlijmen
Jorcho van Vlijmen is senior onderzoeker bij het lectoraat. Jorcho is theoloog en gepromoveerd op een proefschrift over betekenisgeving in schoonmaakwerk. Na zijn promotie werkte hij als projectleider en onderzoeker aan een groot, landelijk onderzoeksproject naar arbeidsrelaties in de schoonmaaksector. Daarnaast doet hij onderzoek naar zingevend organiseren: wat geeft zin in werk en hoe kunnen organisaties en sectoren bijdragen aan zingevend werk?

Etty Wielenga-Meijer
Dr. Etty Wielenga-Meijer is arbeid- en organisatie psycholoog. Ze werkt bij de HAN als hoofddocent HRM, onderzoeker (HRM & arbeidsdeskundigheid). In zowel haar onderwijs als onderzoek, richt Etty zich op maatschappelijk relevante projecten. Met name duurzame inzetbaarheid en inclusie hebben haar hart.