Langdurige werkloosheid onder ouderen: Feiten, Oorzaken en Oplossingen